IZVJEŠTAJ POVODOM OBILJEŽAVANJA 7. GODIŠNJICE OSNIVANJA UDRUŽENJA BATHINVS

IZVJEŠTAJ POVODOM OBILJEŽAVANJA 7. GODIŠNJICE OSNIVANJA UDRUŽENJA BATHINVS

Danas se obilježava 7 godina od  osnivanja Udruženja za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija ,, BATHINVS“.  Iako je sama po sebi bila izazovna, mislim da sa ponosom možemo istaknuti da je iza nas još jedna uspješna godina. Uslijed pojave pandemije virusa COVID-19 i propisa koji su se uveli da bi se bolje regulisala situacija u

Read More

Invitation to Submit Papers for The fifth Edition of the Annual Journal of BATHINVS Association ACTA ILLYRICA

Invitation to Submit Papers for The fifth Edition of the Annual Journal of BATHINVS Association ACTA ILLYRICA

The Acta Illyrica Journal is a project of the Association for the Study and Promotion of Illyrian Heritage, Ancient and Classical Civilizations. This is a journal for publishing papers of scholars working in the fields of pre-historic and ancient archaeology, ancient history, Roman law and classical philology. The deadline for submitting papers is 15 July 2021. The papers are to

Read More

Poziv za predaju radova za peti broj Godišnjaka Udruženja „BATHINVS“ ACTA ILLYRICA

Poziv za predaju radova za peti broj Godišnjaka Udruženja „BATHINVS“ ACTA ILLYRICA

Časopis „Acta Illyrica“ je projekat Udruženja za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa, drevnih i klasičnih civilizacija „BATHINVS“. Riječ je o stručnom časopisu u kome radove objavlju naučnici i naučni radnici iz oblasti prahistorijske i antičke arheologije, antičke historije, rimskog prava, klasične filologije. Rok za predaju radova je 15.juni 2021. godine. Radovi se uredništvu dostavljaju u elektronskom obliku na zvanični e-mail

Read More

IZVJEŠTAJ SA PROMOCIJE ČETVRTOG BROJA GODIŠNJAKA UDRUŽENJA BATHINVS „ACTA ILLYRICA“ I DODJELE NAGRADE „PROF.DR.ESAD PAŠALIĆ“ ZA 2020. GODINU

IZVJEŠTAJ SA PROMOCIJE ČETVRTOG BROJA GODIŠNJAKA UDRUŽENJA BATHINVS „ACTA ILLYRICA“ I DODJELE NAGRADE „PROF.DR.ESAD PAŠALIĆ“ ZA 2020. GODINU

U utorak, 26.01.2021. godine održana je online promocija četvrtog broja godišnjaka Udruženja „BATHINVS“ „Acta Illyrica.“ Organizatori promocije bili su  Udruženje „BATHINVS“, kao i Centar za historijska istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. U odnosu na ranije godine i „zahvaljujući“ epidemiji COVID-19 ovaj put promotori časopisa su bili eminentni stručnjaci iz regiona, a riječ je o doc.dr.sc. Martini Blečić Kavur (Fakultet

Read More

AUTOROV OSVRT NA LISTU „DESET NAJVAŽNIJIH ARHEOLOŠKIH OTKRIĆA U BOSNI I HERCEGOVINI U PROŠLOJ DECENIJI (2010 – 2020)“

Kraj jedne i početak druge godine je vreme kada se izvodi retrospektiva postignuća i ističu najznačajnija naučna i tehnološka otkrića u prethodnoj godini. To je i period kada ugledne naučne institucije, organizacije i časopisi koje se bave proučavanjem prošlosti podsećaju na najznačajnija arheološka otkrića. Tako smo iz godine u godinu u prilici da se upoznamo sa regionalnim i globalnim prikazima

Read More

DESET NAJVAŽNIJIH ARHEOLOŠKIH OTKRIĆA U BOSNI I HERCEGOVINI U PROŠLOJ DECENIJI (2010 – 2020)- 1.mjesto

DESET NAJVAŽNIJIH ARHEOLOŠKIH OTKRIĆA U BOSNI I HERCEGOVINI U PROŠLOJ DECENIJI (2010 – 2020)- 1.mjesto

Ovim završavamo listu najvažnijih arheoloških nalaza u protekloj deceniji koju je načinio Mladi bosanskohercegovački naučnik, magistar antičke historije Goran Popović u cilju promocije naučnih otkrića. Zahvaljujemo se kolegi što je odabrao naše Udruženje kao podobnu platformu za upoznavanje šire javnosti sa ovim otkrićima. Na 1. mjestu liste najznačajniji arheoloških otkrića u prijethodnoj deceniji nalazi se kasnoantička vila sa podnim mozaicima

Read More

DESET NAJVAŽNIJIH ARHEOLOŠKIH OTKRIĆA U BOSNI I HERCEGOVINI U PROŠLOJ DECENIJI (2010 – 2020) – 2. mjesto

DESET NAJVAŽNIJIH ARHEOLOŠKIH OTKRIĆA U BOSNI I HERCEGOVINI U PROŠLOJ DECENIJI (2010 – 2020) – 2. mjesto

Kasnobrončana ostava iz Srebrenika Prilikom kopanja humusa za cvijeće Jasmin Buljubašić je u naselju Rapatnici kod Srebrenika, maja 2016. godine, pronašao kasnobrončanu ostavu. Ukupno je pronađeno 150 predmeta čija ukupna težina iznosi 20,749 grama. Obilaskom lokaliteta arheolozi su utvrdili da su svi predmeti bili ukopani u plitkoj jami, na samo 20 – 30 cm ispod površine. U ostavi su pronađeni:

Read More

DESET NAJVAŽNIJIH ARHEOLOŠKIH OTKRIĆA U BOSNI I HERCEGOVINI U PROŠLOJ DECENIJI (2010 – 2020) – 3. mjesto

DESET NAJVAŽNIJIH ARHEOLOŠKIH OTKRIĆA U BOSNI I HERCEGOVINI U PROŠLOJ DECENIJI (2010 – 2020) – 3. mjesto

Kasnoantički i ranosrednjovjekovni grad u selu Bakinci kod Laktaša Na Gradini u Bakincima, kod Laktaša, nalaze se ostaci kasnoantičkog i ranosrednjovjekovnog grada impozantnih razmjera. Gradski kompleks se sastojao od gornjeg, srednjeg i donjeg grada koji okružuje zid debljine od 1,2 do 1,6 metara. Zid je izgrađen od lomljenog i pritesanog kamena, slaganog u nepravilne redove. Ukupna dužina odbrambenih bedema iznosi

Read More

DESET NAJVAŽNIJIH ARHEOLOŠKIH OTKRIĆA U BOSNI I HERCEGOVINI U PROŠLOJ DECENIJI (2010 – 2020) – 4. mjesto

DESET NAJVAŽNIJIH ARHEOLOŠKIH OTKRIĆA U BOSNI I HERCEGOVINI U PROŠLOJ DECENIJI (2010 – 2020) – 4. mjesto

Lokalitet Gradac, u blizini grada Prozor Na 4. mjestu najznačajnijih otkrića u protekloj deceniji nalazi se lokalitet Gradac kod Prozora. Lokalitet je smješten na dominantnom brdu sa nadmorskom visinom iznad 900 m. Prva arheološka istraživanja na ovom lokalitetu započeta su u proljeće 2017. godine. Tom prilikom su otkriveni fragmenti keramike iz enolita, bronzanog i željeznog doba. O kontinuitetu naseljenosti brda

Read More

DESET NAJVAŽNIJIH ARHEOLOŠKIH OTKRIĆA U BOSNI I HERCEGOVINI U PROŠLOJ DECENIJI (2010 – 2020) – 5. mjesto

DESET NAJVAŽNIJIH ARHEOLOŠKIH OTKRIĆA U BOSNI I HERCEGOVINI U PROŠLOJ DECENIJI (2010 – 2020) – 5. mjesto

Antropomorfna figurica sa lokaliteta Kopilo kod Zenice Gradina Kopolo nalazi se oko 4 km sjeverozapadno od Zenice. Prva arheološka istraživanja na ovom lokalitetu izvođena su 1971. i 1975. godine. Tom prilikom su otkriveni ostaci podnica kuća od nabijene gline i kamene substrukcije ognjišta većih dimenzija. Od pokretnog arheološkog materijala pronađen je veliki broj fragmenata keramike, životinjski kostiju i par kamenih

Read More