Poziv za predaju radova za peti broj Godišnjaka Udruženja „BATHINVS“ ACTA ILLYRICA

Poziv za predaju radova za peti broj Godišnjaka Udruženja „BATHINVS“ ACTA ILLYRICA

Časopis „Acta Illyrica“ je projekat Udruženja za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa, drevnih i klasičnih civilizacija „BATHINVS“. Riječ je o stručnom časopisu u kome radove objavlju naučnici i naučni radnici iz oblasti prahistorijske i antičke arheologije, antičke historije, rimskog prava, klasične filologije.

Rok za predaju radova je 15.juni 2021. godine. Radovi se uredništvu dostavljaju u elektronskom obliku na zvanični e-mail izdavača bathinvs@gmail.com .Autori su obavezni da prije predaje konsultiraju Uputstva autorima (template)  koja su dostupna na zvaničnoj web stranici izdavača http://www.bathinvs.com/ kao i na zvaničnoj stranici časopisa https://acta.bathinvs.com/index.php/acta-illyrica/author-guidelines.

Svaki rad prije objave prolazi međunarodni dvostruko anonimni recenzentski postupak.

Uredništvo

ACTA ILLYRICA   

Godišnjak Udruženja Bathinvs “Acta Illyrica”

Annual Of Association Bathinvs “Acta Illyrica

UDK – 902

UDK – 94

ISSN 2490 – 3930 (print)

ISSN 2744-1318 (online)

IZDAVAČ :

BATHINVS Udruženja za proučavanje i promoviranjeilirskog naslijeđa, drevnih i klasičnih civilizacija    

Topal Osman paše 20 71 000 Sarajevo, BiH

                                               Tel . +387 61 775 533

                                              Web adresa : www.bathinvs.com                                                                   

                                               e – mail : bathinvs@gmail.com

                                                                Online izdanje : https://acta.bathinvs.com/index.php/acta-illyrica/issue/archive