Category Archives: Ciklus javnih predavanja

Prva zoom konferencija u organizaciji Udruženja BATHINVS

Prva zoom konferencija u organizaciji Udruženja BATHINVS

Zbog pogoršane epidemiološke situacije uslijed globalne pandemije uzrokovane virusom COVID-19 Udruženje “BATHINVS” nije 2020. godine bilo u mogućnosti realizirati svoj tradicionalni projekat “Ciklus javnih predavanja”. Shodno tome ove godine smo se odlučili na drugačiji vid naučne promocije naučne spoznaje najstarije baštine naše šire regije. Imajući to u vidu zadovoljstvo nam je najaviti prvu Bathinusovu zoom videokonferenciju na temu “Pitanje identiteta

Read More

Izvještaj sa četvrtog ciklusa javnih predavanja, 23.4.2019. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Zenici

Izvještaj sa četvrtog ciklusa javnih predavanja, 23.4.2019. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Zenici

Četvrti ciklus javnih predavanja koja je, u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Zenici, organizovalo Udruženje „BATHINVS“, održan je 23.4.2019. godine. Tradicija dobre posjećenosti i vrhunskog kvaliteta predavanja su i ove godine privukle veliki broj studenata, profesora ali i šire javnosti. U oviru teme ciklusa javnih predavanja „Kulturno-historijski razvoj prostora gornjeg i srednjeg toka rijeke Bosne (Bathinvs) u rimskom periodu“,

Read More

NAJAVA ČETVRTOG CIKLUSA JAVNIH PREDAVANJA UDRUŽENJA BATHINVS

NAJAVA ČETVRTOG CIKLUSA JAVNIH PREDAVANJA UDRUŽENJA BATHINVS

Poštovani, čast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas na četvrti ciklus javnih predavanja pod nazivom „ Kulturno – historijski razvoj prostora gornjeg i srednjeg toka rijeke Bosne (Bathinus) u rimskom periodu“. Ovogodišnji ciklus javnih predavanja kao i prošlogodišnji organizujemo u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Zenici. Shodno tome predavanja će biti održana u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici

Read More

Održan treći ciklus javnih predavanja pod nazivom „ BISTUA NOVA, najveći rimski municipij u dolini rijeke Bosne“.

Održan treći ciklus javnih predavanja pod nazivom „ BISTUA NOVA, najveći rimski municipij u dolini rijeke Bosne“.

U ponedjeljak, 9.04.2018. godine, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, Udruženje za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija „BATHINVS“ održalo je treći ciklus javnih predavanja pod nazivom „ BISTUA NOVA, najveći rimski municipij u dolini rijeke Bosne“. Partneri ovogodišnjeg programa su bili Pravni fakultet Univerziteta u Zenici i Muzej Sarajeva. Treći ciklus javnih predavanja otvorila je

Read More

Održan drugi ciklus javnih predavanja pod nazivom „ARHEOLOŠKI OSTACI AUTOHTONOG STANOVNIŠTVA PRAISTORIJSKOG I ANTIČKOG PERIODA U DOLINI RIJEKE BATHINVS“.

Održan drugi ciklus javnih predavanja pod nazivom „ARHEOLOŠKI OSTACI AUTOHTONOG STANOVNIŠTVA PRAISTORIJSKOG I ANTIČKOG PERIODA U DOLINI RIJEKE BATHINVS“.

U subotu, 13.05.2017. godine, na arheološkom lokalitetu Aquae S na Ilidži, s početkom u 11:00 h, Udruženje za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija „BATHINVS“ održalo je drugi ciklus javnih predavanja pod nazivom „“. Drugi ciklus javnih predavanja otvorila je koordinatorica Ivana Božić, BA (potpredsjednik Udruženja i jedan od osnivača) koja je poželjela dobrodošlicu prisutnim. Ukratko

Read More

Poziv na drugi ciklus javnih predavanja: ,,ARHEOLOŠKI OSTACI AUTOHTONOG STANOVNIŠTVA PRAISTORIJSKOG I ANTIČKOG PERIODA U DOLINI RIJEKE BATHINVS“.

Poziv na drugi ciklus javnih predavanja: ,,ARHEOLOŠKI OSTACI AUTOHTONOG STANOVNIŠTVA PRAISTORIJSKOG I ANTIČKOG PERIODA U DOLINI RIJEKE BATHINVS“.

Poštovani, čast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas na drugi ciklus javnih izlaganja pod nazivom ,,ARHEOLOŠKI OSTACI AUTOHTONOG STANOVNIŠTVA PRAISTORIJSKOG I ANTIČKOG PERIODA U DOLINI RIJEKE BATHINVS“. Cilj je promocija kulturno – historijskog naslijeđa u dolini rijeke Bosne (Bathinus). Ove godine u svojstvu predavača pojavljuju se istaknute ličnosti bh arheološke scene prof. dr. Enver Imamović, emeritus te Ajla Sejfuli, mr.

Read More

CIKLUS JAVNIH PREDAVANJA „Dezdijatska politija i rimska civilizacija na izvoru rijeke BATHINVS“

CIKLUS JAVNIH PREDAVANJA „Dezdijatska politija i rimska civilizacija na izvoru rijeke BATHINVS“

Čast nam je i zadovoljstvo obavijestiti Vas da je prvi ciklus javnih predavanja, projekat u našoj organizaciji u suradnji sa Kantonalnom javnom ustanovom za zaštićena prirodna područja, uspješno završen. Ovom prilikom zahvaljujemo svim učesnicima skupa, a posebno predavačima, te se nadamo da će se naša saradnja nastaviti i ubuduće. U skladu sa glavnim ciljevima i  djelovanjem našeg Udruženja, kao i

Read More