Category Archives: Interview

Razgovor na temu egipatske kulture i civilizacije sa  Nenadom Markovićem, doktorantom egiptologije na Filozofskom fakultetu u Pragu (Český egyptologický ústav FF UK v Praze)

Razgovor na temu egipatske kulture i civilizacije sa Nenadom Markovićem, doktorantom egiptologije na Filozofskom fakultetu u Pragu (Český egyptologický ústav FF UK v Praze)

Bliži se kraj još jedne kalendarske godine koju će historija nažalost pamtiti između ostalog po uništavanju kulturno – historijskog nasljeđa Bliskog Istoka. Shodno tome Udruženje BATHINVS svoj novogodišnji interviu posvećuje jednoj od civilizacija starog Istoka – EGIPTU. Moramo priznati da nije bilo nimalo lako naći kompetentnog sagovorinka na ovu temu budući da u regionu Zapadnog Balkana nema doktorskog studija iz

Read More

OBILJEŽAVANJE MJESECA MUZEJA U TRAVNIKU    ( predstavljanje projekta kroz razgovor sa mr. Ajlom Sejfuli)

OBILJEŽAVANJE MJESECA MUZEJA U TRAVNIKU ( predstavljanje projekta kroz razgovor sa mr. Ajlom Sejfuli)

Prema definiciji ICOM-a ( International Council of Museums ) iz 2007. godine  „ Muzej je svaka nekomercijalna javna ustanova u službi društva i njegova razvoja, koja je otvorena javnosti, i koja u svrhu proučavanja, obrazovanja i zadovoljstva, nabavlja, čuva istražuje, komunicira s publikom i izlaže materijalna svjedočanstva o ljudima i njihovoj okolini.“ Počevši od 1977. godine 18. maj obilježava se

Read More