Program međunarodnog naučnog skupa COLLOQVIVM in honorem professoris Esad Pašalić quinquagesimo anniversario eius mortis

Program međunarodnog naučnog skupa COLLOQVIVM in honorem professoris Esad Pašalić quinquagesimo anniversario eius mortis

Program međunarodnog naučnog skupa COLLOQVIVM in honorem professoris Esad Pašalić quinquagesimo anniversario eius mortis (Naučni skup povodom pedesetogodišnjice smrti prof.dr. Esada Pašalića), Sarajevo 20 i 21. oktobar 2017. godine; možete vidjeti OVDJE