Tag Archives: AQUAE

Ukratko o rimskom naselju Aquae S(…)

Ukratko o rimskom naselju Aquae S(…)

Rimsko naselje Aquae S(…) smješteno je na lijevoj obali rijeke Željeznice, na početku ilidžanskog naselja Lužani. U periodu vladavine Rimskog carstva, predstavljalo je najznačajnije naselje u Sarajevskom polju. Iako je nemoguće preciznije datirati nastanak naselja, pretpostavlja se da je ono podignuto u I vijeku n.e kada se vladavina Rima na ovim prostorima definitivno učvrstila. Naselje svoj vrhunac doživljava za vrijeme

Read More

Aristokratska porodica iz municipija Aquae (NAJSTARIJA EPIGRAFSKA POTVRDA DA JE RIMSKI GRAD NA ILIDŽI IMAO STATUS MUNICPIJA U II STOLJEĆU )

Aristokratska porodica iz municipija Aquae (NAJSTARIJA EPIGRAFSKA POTVRDA DA JE RIMSKI GRAD NA ILIDŽI IMAO STATUS MUNICPIJA U II STOLJEĆU )

Prilikom iskopavanja temelja za gradnju garaže u septembru 2006. godine Rizo Lemešević, u naselju Krivoglavci kod Vogošće, otkrio je ostatke kamene ploče sa natpisom. Po izlaska na teren naučnici su dobili informaciju da je bilo iskopano još materijala koji je prilikom gradnje opet zakopan. Prilikom iskopavanja bagerom oštećena je već pomenuta kamena ploča. Sačuvana su dva dijela, dok je treći

Read More