Tag Archives: DUBRAVKO LOVRENOVIC

PREDSTAVLJANJE NOVE PUBLIKACIJE : Radovi Filozofskog fakulteta, Knjiga V (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija)

PREDSTAVLJANJE NOVE PUBLIKACIJE : Radovi Filozofskog fakulteta, Knjiga V (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija)

U okviru izdavačke djelatnosti Filozofski fakultet u Sarajevu je objavio svoju periodičnu publikaciji Radovi Filozofskog fakulteta, Knjiga V (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija). U skladu sa dosadašnjom praksom da svaki od brojeva bude posvećen jednom od naučnika koji su doprinjeli razvoju Odsjeka i njegovih katedri, ovaj broj je posvećen nedavno preminulom akademiku prof. dr. Dubravku Lovrenoviću  ( 1956.- 2017. ). Međutim,

Read More

IN MEMORIAM  Prof. dr. Dubravko Lovrenović ( 1956. – 2017.)

IN MEMORIAM Prof. dr. Dubravko Lovrenović ( 1956. – 2017.)

Ova 2017. godina započela je velikim gubitkom za naučnu scenu, oblast historija. Danas, dana 17. 01. 2016 godine, u jutarnjim satima, preminuo je prof. dr. Dubravko Lovrenović, redovni profesor Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Bavio se istraživanjem povijesti srednjovjekovne Bosne i istočno-centralne Europe. U svojoj akademskoj karijeri prošao je sva univerzitetska zvanja. Dubravko Lovrenović rođen je 30. 08.

Read More