Tag Archives: IVO BOJANOVSKI

In memoriam Ivo Bojanovski (1915 – 2015)

In memoriam Ivo Bojanovski (1915 – 2015)

Exemplus discimus, rekoše stari Rimljani. Ove godine se navršava 100 godina od rođenja naučnika od kojeg smo svi mogli puno toga naučiti. Svaki mladi naučnik koji proučava prostor današnje Bosne i Hercegovine u periodu antike svoja istraživanja započinje sa monografijom Bosna i Hercegovina u antičko doba. Iako je knjiga napisana sada već davne (u smislu nauke naravno) 1988. godine i

Read More