Tag Archives: Naučna konferencija

IZVJEŠTAJ SA VIDEOKONFERENCIJE „Pitanje ideniteta u Iliriku: određivanje i samoodređivanje.“

IZVJEŠTAJ SA VIDEOKONFERENCIJE „Pitanje ideniteta u Iliriku: određivanje i samoodređivanje.“

Dana 16.12.2020. godine, Udruženje za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija BATHINVS je organizovalo videokonferenciju na temu „Pitanje ideniteta u Iliriku: određivanje i samoodređivanje.“ Konferencija je dio već tradicionalnog ciklusa javnih predavanja koje organizuje udruženje „BATHINVS“ sa ciljem promocije i popularizacije antičke historije u Bosni i Hercegovini. Događaj je u potpunosti opravdao svoj međunarodni karakter, okupivši

Read More

Prva zoom konferencija u organizaciji Udruženja BATHINVS

Prva zoom konferencija u organizaciji Udruženja BATHINVS

Zbog pogoršane epidemiološke situacije uslijed globalne pandemije uzrokovane virusom COVID-19 Udruženje “BATHINVS” nije 2020. godine bilo u mogućnosti realizirati svoj tradicionalni projekat “Ciklus javnih predavanja”. Shodno tome ove godine smo se odlučili na drugačiji vid naučne promocije naučne spoznaje najstarije baštine naše šire regije. Imajući to u vidu zadovoljstvo nam je najaviti prvu Bathinusovu zoom videokonferenciju na temu “Pitanje identiteta

Read More

Izvještaj sa naučnog skupa povodom pedesetogodišnjice smrti prof.dr. Esada Pašalića  (Sarajevo, 20 / 21. 10. 2017)

Izvještaj sa naučnog skupa povodom pedesetogodišnjice smrti prof.dr. Esada Pašalića (Sarajevo, 20 / 21. 10. 2017)

Godine 2017. navršilo se pedeset godina od smrti čuvenog arheologa i historičara Esada Pašalića. Ova godišnjica je bila povod za održavanje međunarodnog naučnog skupa koji je upriličen na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 20. i 21. oktobra 2017. godine.  Organizatori ovog skupa bili su Udruženje za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa, drevnih i klasičnih civilizacija BATHINVS, Filozofski fakultet Univerziteta u

Read More

IZVJEŠTAJ SA IZLOŽBE IN HONOREM ET MEMORIAM ESAD PAŠALIĆ

IZVJEŠTAJ SA IZLOŽBE IN HONOREM ET MEMORIAM ESAD PAŠALIĆ

Ove kalendarske godine se obilježava pola stoljeća od smrti arheologa i historičara, Esada Pašalića. Povodom navedene godišnjice, u saradnji sa JU Muzej Sarajeva i Filozofskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, Udruženje za proučavanje i promoviranje ilirskog nasljeđa, drevnih i klasičnih civilizacija BATHINVS je organiziralo naučni skup i izložbu pod nazivom COLLOQVIVM in honorem professoris Esad Pašalić quinquagesimo anniversario eius mortis. Sa

Read More

NAJAVA

NAJAVA

Udruženje BATHINVS sa ponos najvljuje naučni skup povodom pedest godina od smrti prof.dr. Esada Pašalića,  jednog od utemeljitelja antičke historije i arhelogije u Bosni i Hercegovini. Međunarodni naučni organizuje Udruženje BATHINVS u saradnji sa Filozofskim fakultetom u Sarajevu i Muzejom Sarajeva. Pokrovitelj projekta je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i kulturu Kantona Sarajevo Plakat možete u potpunosti vidjeti OVDJE .

OSVRT NA NAUČNU KONFERENCIJU : 	 Imperialism and Identities at the Edges of the Roman World  Petnica Science Center, September 22 – 25th 2016

OSVRT NA NAUČNU KONFERENCIJU : Imperialism and Identities at the Edges of the Roman World Petnica Science Center, September 22 – 25th 2016

Treća konferencijaImperialism and Identities at the Edges of the Roman World (Imperijalizm i identiteti na rubovima Rimskog carstva) je jedna od najznačajnih reginalnih konferencija organizovanih iz oblasti rimske historije i arheologije. Konferencija je održana od 22 do 25. 09. 2016. godine u Istraživačkom centru Petnica kod Valjeva, gdje su također organizovane i prethodne dvije konferencije na ovu temu ( 2012

Read More

Naučna konferencija (okrugli stol) na temu: “Godine razvoja i integracije – 2000 godina namjesništva Publija Kornelija Dollabele u provinciji Dalmaciji”

Naučna konferencija (okrugli stol) na temu: “Godine razvoja i integracije – 2000 godina namjesništva Publija Kornelija Dollabele u provinciji Dalmaciji”

Udruzenje Bathinvs je nedavno osnovano, a vec radi “punom parom” na ostvarivanju svojih primarnih ciljeva. U vezi s tim je planirana velika naučna konferencija za mjesec novembar. Tema konferencije je obiljezavanja 2000 godina od namjesnistva Publije Kornelija Dolabele. Cilj konferencije je da oživi sjećanje na antički period u historiji Bosne i Hercegovine. Tematske cjeline koje će biti obrađene na konferenciji

Read More