Tag Archives: RIMSKI GROBNI SPOMENICI

Predavanje:  RIMSKI GROBNI SPOMENICI JUGOZAPADNE PANONIJE U SVOM MATERIJALNOM, DRUŠTVENOM I RELIGIJSKOM KONTEKSTU

Predavanje: RIMSKI GROBNI SPOMENICI JUGOZAPADNE PANONIJE U SVOM MATERIJALNOM, DRUŠTVENOM I RELIGIJSKOM KONTEKSTU

Danas, 25. 4. 2016. u prostorijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, dr. sci. Branka Migotti održala je predavanje koje je imalo za cilj sagledati sepulkralne spomenike u kontekstu kulturno – historijskog razvoja tri grada u Panoniji: Siscia, Aquae Balisae i Andautonia. Dr. sci. Migotti upoznala je studente arheologije i goste predavanja sa novim metodološkim pristupom (Thiessen poligoni) u određivanju granica

Read More