Tag Archives: SIMPOZIJ

NAJAVA SIMPOZIJA : RUDARSTVO, METALURGIJA I GEONASLIJEĐE KREŠEVA, FOJNICE I KISELJAKA (Organizatori: Općina Kreševo i Zavičajna udruga „Kreševski citrin“)

NAJAVA SIMPOZIJA : RUDARSTVO, METALURGIJA I GEONASLIJEĐE KREŠEVA, FOJNICE I KISELJAKA (Organizatori: Općina Kreševo i Zavičajna udruga „Kreševski citrin“)

Zadovoljstvo nam je najaviti simpozij „Rudarstvo, metalurgija i geonaslijeđe Kreševa, Fojnice i Kiseljaka“ koji će se održati u Kreševu, 2. i 3. XII 2016. godine. Na skupu će biti prezetirane teme iz geologije, rudarstva i historijske nauke. U skladu sa istraživačkim interesima udruženja BATHINVS napominjemo da će na skupu biti izloženi radovi koji unutar svog tematskog okvira analiziraju djela grčko

Read More